UP je danes gostila veleposlanika Izraela, njegovo ekscelenco Eyala Selo

Gorazd Sedmak, Dragan Marušič, Eyal Sela, Klavdija Kutnar, Irena Lazar
Gorazd Sedmak, Dragan Marušič, Eyal Sela, Klavdija Kutnar, Irena Lazar. Foto: Mitja Tretjak/UP FAMNIT.

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je danes sprejel veleposlanika Izraela, njegovo ekscelenco Eyala Selo. Prisotni dekanji Fakultete za humansitične študije in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, prof. dr. Irena Lazar in izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, ter prodekan Fakultete za turistične študije – Turistice, izr. prof. dr. Gorazd Sedmak, so predstavili obstoječe sodelovanje z izraelskimi institucijami, ki je intenzivno zlasti na področju humanistike, matematike in turizma. Veleposlanik je izrazil podporo obstoječim projektom in željo po okrepitvi sodelovanja med visokošolskimi institucijami obeh držav. Rektor je podprl tudi predlog gostitve razstave o dosežkih izraelskih inovatorjev v prostorih naše univerze.

Nato so gosti obiskali še Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), kjer so spoznali konkretne oblike sodelovanja med UP FAMNIT in izraelskimi institucijami. UP FAMNIT je namreč precej prisoten tudi v tej mediteranski državi. Naši študenti sodelujejo na ugledni mednarodni poletni šoli Kupcinet-Getz International Summer School, zelo so aktivni na Odprti mednarodni internetni olimpijadi, na kateri je lani naša univerza osvojila naziv Univerza zmagovalka, povabljeni so bili tudi na super finale v Izrael. Pred dvema letoma so imeli študenti UP FAMNIT skupaj s 400 drugimi nadarjenimi mladimi znanstveniki iz vsega sveta priložnost spoznati 15 Nobelovih nagrajencev s področij fizike, kemije, biologije in ekonomije.

Obsežno je tudi raziskovalno sodelovanje. UP FAMNIT je izvajal tri bilateralne projekte z univerzami iz Izraela, poleg tega pa je v projektu EuroGiga GREGAS kot pridruženi partner sodelovala tudi Univerza Ben-Guriona v Negevu. Ravno sodelovanje s slednjo je veleposlanik zelo pohvalil in izpostavil strateški smisel povezovanja s to univerzo, saj se ji obeta velik razvojni napredek preko vlaganj izraelske vlade.

Sodelavci UP FAMNIT so z izraelskimi kolegi objavili že 40 skupnih SCI člankov, raziskovalno sodelovanje pa intenzivno poteka vseskozi. Kolegi iz Izraela tudi redno sodelujejo v pedagoškem procesu na fakulteti, prav tako pa vsako leto sodelujejo kot vabljeni govorci ali udeleženci poletnih šol in znanstvenih srečanj v organizaciji UP FAMNIT.

Uvodnim besedam dekanje, izr. prof. dr. Klavdije Kutnar, je sledila še natančnejša predstavitev dela Oddelka za aplikativno naravoslovje. Izzivi v kmetijstvu v Sredozemlju so namreč skupni obema državama, čeprav so pogoji za kmetovanje različni. Glede na raziskovalni napredek na področju pa so se vsi strinjali, da obstaja še zelo veliko potenciala za bodoče raziskovalno in siceršnje sodelovanje med UP, UP FAMNIT in izraelskimi institucijami.