Miljski in koprski rotarijci so devetič organizirali skupni humanitarni projekt Rotary kamp Ankaran za otroke s posebnimi potrebami, ki poteka od 3. do 9. septembra 2017. Za udeležence terapevtskih počitnic je Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) 5. in 6. septembra organizirala obisk Arheološkega parka Simonov zaliv, do katerega so iz Ankarana pripluli po morju. UP FHŠ je v parku na območju rimske obmorske vile namreč razvila zanimive vsebine za osebe s posebnimi potrebami, ki omogočajo odkrivati življenje Rimljanov z vsemi čutili.

Obiskovalci so si tako ogledali ostanke rimske vile, izdelovali mozaike, poslušali o življenju starih Rimljanov ali sestavljali slike, ki so prikazovale prizore iz njihovega vsakdanjika. Njihovi animatorji so bili študenti Oddelka za arheologijo in dediščino, Oddelka za italijanistiko in sodelavci Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ.

Delavnice so ustvarjene kot del projekta Poti v zgodovino: antične delavnice za otroke brez počitnic. Ta se izvaja v okviru programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK), ki ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Projekt je primarno zasnovan z mislijo na otroke in mladostnike iz finančno prikrajšanih družin oziroma gmotno ogroženih družin, ki se zaradi lastnega socialnega položaja ne morejo udeležiti poletnih počitnic, sicer pa so vsebine in delavnice dostopne vsem otrokom in mladostnikom.

Udeleženci Rotary kampa Ankaran
Udeleženci Rotary kampa Ankaran. Foto: UP FHŠ.

Program Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projeki za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisal 31. marca 2017. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno povezovanju visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju ter razvoj ustreznih kompetenc mladih za olajšanje prehoda med izobraževanjem in trgom dela. à Logotipi partnerjev.