V juniju 2017 se je na UP FAMNIT in UP PEF v sklopu programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) pričel izvajati projekt Z veččutnimi delavnicami do kvalitetnejšega okolja in bolj ohranjene narave v Mestni občini Koper.

Prijavitelja projekta in pedagoška mentorja sta izr. prof. dr. Bojan Lazar z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT, predavatelj na študijskih programih Biodiverziteta (UNI) in Varstvo narave (MAG), in doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić, predavateljica didaktike naravoslovja na Oddelku za razredni pouk UP PEF. Strokovni sodelavec Martin Senič, univ. dipl. varstveni biolog, prihaja iz lokalne nevladne organizacije Društvo varstvenih biologov BIODIVA, aktivnosti na projektu pa koordinira Matic Jančič, asistent na UP FAMNIT.

V projekt je vključenih 5 bodočih magistrov varstva narave, Nina Šramel, Danijel Kablar, Leon Lojze Zamuda, Damijana Rašl in Primož Volarič, 3 bodoči varstveni biologi, Monika Poklukar, Vid Naglič in Marjana Tomažič, bodoča profesorica inkluzivne pedagogike Urša Pečečnik, bodoči profesor razrednega pouka Matija Jenko in bodoča profesorica izobraževanja odraslih Tina Vičič.

Glavni cilj projekta je bil pripraviti delavnice, prilagojene za otroke, srednješolce, študente in odrasle, ki bodo z uporabo vseh čutil spoznavali biodiverziteto slovenske Istre in se seznanili s konceptom življenja brez odpadkov (angl. zero waste). S samostojnim strokovnim delom in na skupnih delovnih sestankih so študenti pripravili teoretične vsebine za delavnice hkrati pa so zbrali mnogo idej, kako te vsebine interpretirati in jih približati ciljni publiki. Nastale so sledeče aktivnosti:

  • Lov na rastline je naravoslovna različica lova na zaklad. Na zemljevidu je označenih več točk, ki predstavljajo posamezno rastlino in jo morajo udeleženci poiskati v svoji okolici. Ko jo najdejo, jim spremljevalec pove informacije, sami pa jo lahko potipajo, povonjajo, poskusijo.
  • Veččutna pot je razdeljena na tri glavne postojanke. Prva so škatle z neznano vsebino, udeleženci pa morajo preko tipanja ugotoviti, kaj je v škatli. Druga je poslušanje oglašanja živali, udeleženci pa ugotavljajo, katera žival to je. Tretja je vonjanje različnih rastlin z zavezanimi očmi in ugotavljanje, katera rastlina je pred njimi.
  • Reševanje ogroženih dvoživk: udeleženci najprej izdelajo origami žabice. Spremljevalec jim opiše, pojasni pomen in ogroženost dvoživk v Sloveniji. Nato med sabo tekmujejo v prenašanju papirnatih žabic preko navidezne ceste – tako se spoznajo z naravovarstvenimi akcijami prenašanja dvoživk čez prometnic.
  • Igra spomin – živali in rastline slovenske Istre je izdelana v treh težavnostnih stopnjah. V osnovni stopnji sta na obeh karticah slika in ime organizma, v srednji stopnji je na eni kartici ime in na drugi slika, v najzahtevnejši stopnji pa morajo ime povezati z opisom živali.
  • Pobiranje in pravilno ločevanje odpadkov v tematske koše: sprehod z otroki ob morski obali in pobiranje večjih kosov odpadkov, ki se potem ločujejo v koše z oblikovanimi živalskimi glavami. Otroci spoznajo pomen ločevanja in recikliranja odpadkov, dobijo tudi občutek, koliko smeti leži na krajšem odseku morske obale in na kakšen način ogrožajo morske organizme.
  • Sajenje domorodnih rastlin in zelišč v lončke, izdelane iz odpadnih plastenk: udeleženci izdelajo lonček iz plastenke, ki ga lahko tudi pobarvajo. Vanj nasadijo domorodne vrste rastlin, s katerimi se na ta način pobližje spoznajo.
  • Predavanje o gospodinjstvu brez odpadkov je namenjeno odrasli publiki, ki izve, kakšen problem plastika in njeni razpadli delci, t. i. mikroplastika, povzročajo v okolju in s prenosom v prehranski verigi postanejo nevarni tudi za zdravje ljudi. Seznanijo se z načini zmanjševanja porabe plastike v lastnih gospodinjstvih.

Študenti so izkazali tudi veliko vnemo za izvajanje delavnic, saj so jih v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič v avgustu izvedli kar deset, vanje pa je bilo vključenih preko 100 otrok. V septembru bodo delavnice ponovno izvajali na Debelem rtiču, tokrat bodo vanje vključeni petošolci v sklopu Šole v naravi. Ostali termini delavnic pa so namenjeni vsem zainteresiranim in bodo:

  • v Centru mladih Koper 13. 9. 2017, 15. 9. 2017 in 26. 9. 2017,
  • med 16. 9. 2017 in 22. 9. 2017 vsak dan v Taverni v Kopru, v Mednarodnem tednu mobilnosti,
  • 29. 9. 2017 v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli za Noč raziskovalcev.

Za več informacij o terminih in vsebinah prihajajočih delavnic in drugih aktivnosti vas vabimo, da obiščete spletno stran Društva BIODIVA.

Matic Jančič, UP FAMNIT

Program Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projeki za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisal 31. marca 2017. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno povezovanju visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju ter razvoj ustreznih kompetenc mladih za olajšanje prehoda med izobraževanjem in trgom dela. à Logotipi partnerjev.