Univerza na Primorskem gosti razstavo Čar lesa

Danes je v avli palače Armerija Univerze na Primorskem potekalo uradno odprtje razstave Čar lesa. Udeležili so se je najuspešnejši raziskovalci in managerji gozdno-lesnega sektorja, ki so bili obenem prisotni tudi na interaktivni delavnici in na seji izvršnega odbora organizacije InnovaWood. Tema razstave je uporaba lesa listavcev za proizvode, kar je v skladu s trenutnim trendom v evropskih raziskavah lesarstva. Razstava tako poudarja raziskovalna prizadevanja Univerze na Primorskem na omenjenem področju.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa, saj njegova predelava (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. S prireditvijo želimo predstaviti različne možnosti uporabe tega materiala ter v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos in interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da uporaba lesenih izdelkov pripomore k blažitvi podnebnih sprememb, proizvodnja in predvsem prodaja lesenih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo pa zelo pozitivno vpliva na narodno gospodarstvo. Les je v Sloveniji edina razpoložljiva surovina, ki jo lahko pridelamo, predelamo, obdelamo in dodelamo – od pridobivanja do stopenj najvišjih tehnoloških zahtevnosti.
Foto: Matthew Schwarzkopf.

Foto: Matthew Schwarzkopf.

Med udeleženci dogodka sta bila tudi predsednik in generalni sekretar organizacije InnovaWood, predsednik organizacijskega odbora Čar lesa, vodja evropske zveze European Hardwood Alliance ter ostali pomembni gostje. Otvoritev se je pričela z nagovorom rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča, ki je poudaril svoje zadovoljstvo ob gostitvi srečanja povezave InnovaWood, saj le-ta predstavlja najbolj zagnane raziskovalne organizacije v evropskem lesarstvu in je obenem pomemben kazalnik, da se je Univerza na Primorskem pravilno odločila za razširitev naravoslovnega programa s področjem Znanost o lesu. Pozitiven rezultat te odločitve je bil tudi največji znanstveni uspeh v sicer kratki zgodovini univerze – uspešna pridobitev projekta InnoRenew CoE. Poudaril je tudi povezavo med razstavo in potrebo popularizacije dela univerze na vseh področjih.

Predsednik organizacijskega odbora Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven, se je rektorju zahvalil za spodbudne in prijazne besede ter povedal, da je to že deveta predstavitev izdelkov v sklopu razstave. Njegova velika želja je, da bi vsaj delček strasti do promocije lesa in uporabe lesa v vseh oblikah (z izjemo kurjenja) prenesel na prihodnje generacije tudi preko tradicionalnih letnih razstav Čar lesa.
Foto: Matthew Schwarzkopf.

Foto: Matthew Schwarzkopf.

V. d. direktorice InnoRenew CoE, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, je poudarila, da to ni zgolj razstava, ampak ena od številnih aktivnosti za popularizacijo uporabe lesa. V InnoRenew CoE se zavedajo pomena tovrstne promocije. Prizadevajo si namreč povezovati raziskave s poslovnimi priložnostmi, v uspešnih, če se le da, javno financiranih projektih. Poudarek letošnje razstave je v koraku s sodobnimi trendi, saj popularizira uporabo lesa listavcev za umetniške in obrtne izdelke z industrijskim potencialom. Vključevanje umetnosti v proces zagotavlja številne inovacije in nove pristope, saj poznamo veliko uspešnih primerov povezovanja znanosti in umetnosti. InnoRenew CoE bo prispeval k takim raziskavam in jih tudi s pridom izkoristil, saj raziskave uporabe listavcev v grajenem okolju lahko obravnavamo zgolj v kontekstu modifikacije lesa in restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja. InnoRenew CoE je novonastali center odličnosti, ki se hitro razvija, zaposluje ljudi in opremlja svoje raziskovalne laboratorije. Prav zato je dr. Kutnar prepričana, da bo na razstavi prihodnje leto z ekipo lahko predstavila tudi prve oprijemljive uspehe in rezultate centra.

Predsednik organizacije InnovaWood, prof. dr. Mark Irle, je pritrdil osnovnemu sporočilu dogodka - umna uporaba lesa listavcev v Evropi. Zaradi podnebnih sprememb je že moč zaznati pomembne spremembe tudi v vegetacijski sestavi, napovedni modeli pa kažejo, da v prihodnosti lahko pričakujemo še dodatne spremembe. Za Evropo to pomeni umik iglavcev tako v kakovosti kot v kvantiteti ter tudi v geografskem vidiku (na višje ležeče lege in na področja na severu kontinenta), ki jih bodo izpodrinili listavci in invazivne vrste. Trenutno v evropski industriji prevladuje uporaba iglavcev, zato bo ta sprememba predstavljala pomemben izziv za evropsko lesarstvo, saj je tehnologija predelave in uporabe listavcev v industriji drugačna in večinoma še ni razvita. Izziv je še posebej pereč v državah južne Evrope. InnovaWood je vodilna organizacija v gozdno-lesnem sektorju pri načrtovanju raziskav in njihovi racionalizaciji, usklajevanju in optimizaciji. Pomembnost raziskav, povezanih z listavci, pomembno poudarja tudi nastanek Zavezništva za listavce, katerega primarni cilj je razvoj podsektorja raziskav in inovacij s tega področja na evropski ravni. Predvidevamo lahko, da bodo potrebne visoke investicije za nadomestitev trenutnega pomanjkanja znanja in izkušenj na področju predelave lesa listavcev. Mark Irle je še dodal, da v vlogi predsednika organizacije InnovaWood, prvič otvarja tako pomemben dogodek, zato je bil še posebej počaščen.

Razstava Čar lesa bo na ogled do konca maja v avli palače Armerija Univerze na Primorskem na Titovem trgu 4 v Kopru vsak delovnik od 8. do 16. ure. Vljudno vabljeni!