O nas | Kontakt
Koledar

Družba

2017 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Od danes je odprt javni poziv za idejne projekte na področju agroživilstva Open Innovation in Agrifood 2017, ki ga Univerzitetni inkubator Primorske (UIP) objavlja v okviru natečaja International Call for Solutions 2017.

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem vabi na koncert v okviru mednarodnega cikla Simfonic voices, na katerem se bo 10. avgusta 2017 ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru predstavil vrhunski Evropski komorni pevski zbor Tenso.

Dober mesec po vzpostavitvi podjetniškega podpornega okolja Start up Koper Capodistria je objavljen natečaj Start up Koper Capodistria, ki je namenjen mlajšim od 35 let. Inovativni in podjetni prijavitelji bodo iskali rešitve za konkretne izzive lokalne skupnosti in gospodarstva.

V okviru letošnje poletne šole Politologije na temo (ne)enakosti je bila obravnavana tudi tema diskriminacije in sovražnega govora, ki je danes še kako aktualna. O njej so spregovorili sociolog dr. Gorazd Kovačič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), pravnica Katarina Vučko (Mirovni Inštitut) ter filozofinja in performerka dr. Lana Zdravković (Mirovni Inštitut), panelno razpravo pa je moderirala dr. Vlasta Jalušič. Prispevku je priložen videoposnetek predavanj.

Predavanje dr. Primoža Šterbenca na letošnji Poletni šoli Politologije o vlogi enakosti, pravičnosti in solidarnosti v islamski teološki tradiciji in družbenoekonomski misli ter o tem, kako se muslimanske države danes soočajo z naraščajočo neenakostjo ter vdorom idej in paradigem, ki promovirajo kopičenje in bogatenje maloštevilnih (video).

četrtek, 22. junij 2017

ZAŽIVEL JE START-UP KOPER CAPODISTRIA

V četrtek, 15. junija 2017, so akterji podpornega okolja v Kopru podpisali Izjavo o sodelovanju na področju spodbujanja inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti med mladimi v Mestni občini Koper. Ob otvoritvi je bil naznanjen tudi razpis natečaja Start-up Koper Capodistria, ki je namenjen mladim do 35. leta: tako dijakom srednjih šol s sedežem v Mestni občini Koper in študentom Univerze na Primorskem kakor tudi drugim občanom Mestne občine Koper.

Po temeljitem in večkratnem premisleku organizatorjev je bila letošnja Poletna šola Politologije posvečena pojmu in fenomenom (ne)enakosti v današnjem svetu. (Glej povzetek tega tridnevnega dogodka konec maja v prispevku dr. Vlaste Jalušič Poletna šola Politologije: (ne)enakost v vseh dimenzijah). V tem prispevku je povzetek predavanja dr. Tončija Kuzmanića z video posnetkom celotnega predavanja.

ponedeljek, 12. junij 2017

TRAJNOSTNE INOVACIJE – KAKO JIH OVREDNOTITI?

Izkušnje dveh slovenskih podjetij s trajnostnimi inovacijami

Sposobnost inoviranja je mera sposobnosti okrevanja gospodarstva. Tudi zato je zanimanje za inovacije in trajnostni razvoj v zadnjih letih močno naraslo. V luči družbenih sprememb in vplivov na okolje se tako podjetja kot posamezniki vedno bolj soočajo s trajnostnim delovanjem in razvojem.

četrtek, 8. junij 2017

ŽIVIMO NA PLANETU, KI NE RASTE (VIDEO)

Predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj o podnebnih ukrepih, okolju, učinkoviti rabi virov in surovin

Letošnji festINNO je gostil zaključni dogodek raziskovalnega projekta CASI, katerega partner je Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem in je sofinanciran s pomočjo sredstev 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj EU. Na njem je o mejah netrajnostnega obremenjevanja našega planeta spregovorila tudi priznana klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj.

Bled, 6. junij 2017 – Trije vodilni slovenski univerzitetni inkubatorji so s panožnimi organizacijami, ki združujejo kmetijska gospodarstva, živilskopredelovalna podjetja in zadruge, podpisali izjavo o sodelovanju na področju inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti.

sreda, 26. april 2017

JE V LESU REŠITEV ZA PRIHODNOST ČLOVEŠTVA?

Pogovor z izr. prof. dr. Andrejo Kutnar, vodjo projekta InnoRenew CoE

Izredna profesorica dr. Andreja Kutnar je lesarka, ki poglobljeno proučuje več področij te večplastne vede, pri tem pa jo odlikuje izrazito interdisciplinaren pristop in široka mednarodna vpetost. Kot začetnica področja znanosti o lesu na Oddelku za aplikativno naravoslovje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter na Oddelku za tehnologijo Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM) že od leta 2009 skrbi za popularizacijo znanosti o lesu in o uporabi lesa v vsakdanjem življenju. Področje Andrejinega raziskovanja in komuniciranja z različnimi skupinami domače in mednarodne javnosti je izjemnega pomena za Slovenijo, saj spodbuja prehod v nizkoogljično družbo, preskok v krožno gospodarstvo in preoblikovanje v na znanju temelječo kulturo inovacij. S Kutnarjevo smo se pogovarjali o njenem prizadevanju za razširjanje zavedanja o pomenu obnovljivih virov materialov, o pomenu trajnostnega razvoja v odnosu do narave in o pomenu prijazne družbe do ljudi.  

Ta duševna motnja je danes glavni vzrok bolezni v svetovnem merilu. Cilj kampanje je, da čim več ljudi z depresijo poišče in prejme ustrezno pomoč. Na svetovni dan zdravja, 7. aprila, je bil med novicami UP FAMNIT objavljen prispevek Svetovni dan zdravja 2017: Spregovorimo o depresiji, ki vključuje pogovor z doc. dr. Vito Poštuvan z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT.

petek, 31. marec 2017

31. MAREC – SVETOVNI DAN VARNOSTNEGA KOPIRANJA

Poskrbite za varnostno kopiranje svojih naprav.

Doc. dr. Matjaž Kljun, zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): »V času digitalnega vsakdana je varnostno kopiranje podatkov ne le dobrodošla, ampak nujna praksa.«

petek, 10. februar 2017

NAJDRAŽJA JE VODA, KI JE NI

Kot kažejo trendi zmanjševanja padavin, rasti temperatur in izhlapevanja, lahko v prihodnje pričakujemo manj vode v strugah in na izvirih, zato bodo zadržane padavine še kako dragocene.

doc. dr. Valentina Brečko Grubar

Oddelek za geografijo UP Fakultete za humanistične študije je v ponedeljek izvedel okroglo mizo z nadvse pomembno temo, z naslovom Bo razsoljevanje morske vode v prihodnosti zagotovilo oskrbo z vodo v slovenski Istri? Zaključki so naslednji.

petek, 10. februar 2017

NOVO USPOSABLJANJE »NTC UČENJE« NA PEDAGOŠKI FAKULTETI

Izvajalci programa so priznani strokovnjaki iz prakse, dr. Mitja Krajnčan, Uroš Petrović in dr. Ranko Rajović. Usposabljanje bo 10. in 11. februarja ter 4. marca 2017.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) bo tudi v spomladanskem semestru v okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF nadaljevala z različnimi usposabljanji, med katerimi je tudi program »NTC učenje - razvoj kreativnosti in funkcionalnega znanja«.

četrtek, 26. januar 2017

IZJEMNO USPEŠEN MATEMATIČNI DAN ZA DIJAKE GIMNAZIJE KOPER

7. Matematičnega dne se je udeležilo približno 120 dijakov

KPM

V sredo, 25. januarja, je na Famnitu potekal 7. matematični dan, ki so se ga tokrat udeležili dijaki 3. letnika Gimnazije Koper. Fakulteto je obiskalo približno 120 dijakov, ki so se v spremstvu štirih profesoric za nekaj ur prepustili nekoliko drugačnemu, »nešolskemu« obravnavanju nekaterih tem v matematičnem ključu. Rdeča nit dogodka je bila namreč ponazoritev različnih uporab matematičnih teorij v vsakdanjem življenju, za kar v srednješolskih kurikulih žal pogosto zmanjka časa.

ponedeljek, 16. januar 2017

PODVODNA ARHEOLOGIJA VZBUJA ZANIMANJE ŠTUDENTOV

Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ je organiziral predavanje Panagiotisa Athanasopoulosa

dr. Vesna Grahovac

Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem je 10. januarja organiziral predavanje Panagiotisa Athanasopoulosa, projektnega sodelavca in vodje terenskih raziskav ostankov pristanišča Lechaion v Korintu. Predstavil je rezultate kopenskih in podvodnih najdb. Pristanišče je delovalo od 6. stol. pr. n. št. do 15. stol. n. št. in se je razprostiralo na območju velikosti 150 tisoč m2. Arheološke raziskave potekajo od leta 2013 v okviru projekta »Lechaion Harbour Project« (LHP) v sodelovanju Univerze v Kopenhagnu, danskega inštituta v Atenah in Oddelka za podvodno dediščino grškega ministrstva za kulturo.

 

petek, 13. januar 2017

PIONIRSKO DELO MEDNARODNE UNIVERZE V LIBANONU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA MIGRANTOV

Na Univerzi na Primorskem je predaval dekan Pedagoške fakultete Mednarodne univerze v Libanonu dr. Anwar Kawtharani.

dr. Vesna Grahovac