V mesecu avgustu je pri ugledni založbi Springer izšla znanstvena monografija Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization: Insights to Marginality from Perspective of Sustainability and Development, ki sta jo uredila sodelavca UP FHŠ dr. Stanko Pelc in dr. Miha Koderman.

Knjiga je tretja v seriji Pogledi na geografsko marginalnost (Perspectives on Geographical Marginality), ki je rezultat delovanja Komisije C12.29 Svetovne geografske zveze (IGU-UGI), ki se ukvarja z marginalizacijo in globalizacijo (IGU C12.29 Commission on Marginalization, Globalization and Regional and Local Responses). Med letoma 2012 in 2016 je komisijo vodil dr. Stanko Pelc in v njegovem mandatu je prišlo do dogovora z založbo Springer o omenjeni knjižni seriji, ki jo poleg njega urejata še dr. Etienne Nel (Nova Zelandija) in dr. Walter Leimgruber (Švica).

Geografska marginalnost je kot konceptualni okvir za raziskovanje večplastnih družbenih in prostorskih problemov, ki jih lahko povežemo z marginalizacijo v smislu potiskanja nekoga ali nečesa na rob, obrobje, na polje nepomembnosti in nevplivnosti, relativno nova raziskovalna poddisciplina geografije. V monografiji je koncept marginalnosti osvetljen z vidika trajnostnosti in (trajnostnega/sonaravnega) razvoja. Trajnostnost, ali natančneje njena odsotnost, ima veliko povezav z marginalnostjo in marginalizacijo. Ta pojem je konceptualno neločljivo povezan tudi s pojmom razvoj, saj v kolikor razvoj ni trajnosten, ga niti ne bi smeli imenovati razvoj, ker mora že po definiciji poleg rasti vključevati tudi spremembo na boljše, kar pa brez upoštevanja narave in prihodnjih rodov ni mogoče. Danes je prepogosto v ospredju paradigma kratkoročnega maksimiziranja dobička, ki pa na dolgi rok pomeni marginalizacijo prihodnjih rodov in vodi v omejevanje njihovih možnosti za dolgoročno preživetje.

Monografija obsega 22 poglavij, v katerih se avtorji osredotočajo zlasti na okoljske, turistične in etnične vidike geografske marginalnosti. Poleg urednikov so avtorji poglavij z Univerze na Primorskem še dr. Alenka Janko Spreizer (UP FHŠ), dr. Janez Nared in dr. Matija Zorn (zunanja sodelavca Oddelka za geografijo UP FHŠ z GIAM ZRC SAZU), dr. Armand Faganel in dr. Anita Trnavčevič (UP FM). Dve poglavji sta prispevala kolega z ljubljanske in eno kolega z mariborske univerze, ostala pa avtorji iz tujine (Češke, Hrvaške, Izraela, Japonske, Malezije, Nove Zelandije, Rusije, Španije in Švice).

Monografija je na voljo v knjižnici Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, s klikom na spodnjo naslovnico pa si lahko ogledate predstavitveno stran monografije in njeno kazalo vsebine.

Dr. Miha Koderman in dr. Stanko Pelc, UP FHŠ

Nature, Tourism and Ethnicity